ARAMA
Öbektaş Belediyesi

Öbektaş Tarihi

Geri

Öbektaş Tarihi

Köyün eski adı "Gindeherek"'dir. Osmanlı dönemindeki bazı kayıtlarda Gindehrek ve Gindekrek adlarıyla da kaydedilmiştir. 1516, 1530 ve 1591 yılında yapılan tahrirlere göre köyde sadece Hristiyanlar yaşamaktadır. Yerleşim, bağlı olduğu Kelkit nahiyesi genelinde olduğu gibi Celâlî isyanları sırasında olumsuz etkilenmiş ve nüfusu oldukça azalmıştır. 1642 yılında Günd Egrek adıyla görülen köyde; avarıza konu 6 Müslüman hane ile 2 Hristiyan hane bulunmaktadır. 1881 yılında Gindehrek nahiyesinin merkez köyü olup, nahiye 12 köyden oluşmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla da Gindeherek adıyla köy statüsünde görülen yerleşimin adı, 1950'lerin sonuna doğru değiştirilmiş ve 1960 yılı nüfus sayımından itibaren günümüzdeki adıyla kayıtlarda yer almaya başlamıştır. Uzun süre köy statüsünü sürdüren yerleşim, 16 Kasım 1992 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştür.